Logo

Alburi Spicy Salmon

Alburi Spicy Salmon

$14.95

Pressed sushi with spicy salmon. Aburi (flame seared) style